Incident Manager

DOWNLOAD APK

Rijkswaterstaat heeft de Incident Manager laten ontwikkelen voor alle IM-hulpverleners die als eerste bij een verkeersincident aankomen: politie, brandweer, ambulancezorg, wegbeheerders, bergers, pechhulpverleners en de Koninklijke Marechaussee.

Veiligheid
De Incident Manager is een hulpmiddel bij het treffen van de eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten. Uitgangspunt is dat de eerst- aankomende IM-hulpverlener* deze maatregelen alleen en met één IM-hulpverleningsvoertuig (auto of motor) moet kunnen treffen.

Gebruik
Deze app is makkelijk in gebruik en werkt off-line. In maximaal twee stappen is de beveiliging van een gegeven situatie te zien:
> Kies de rijbaansituatie
> Kies de incidentsituatie
> Dan verschijnt de afbeelding met de aanwijzingen voor de beveiliging van een incident.
> Vergroot een afbeelding door erop te klikken.
> Bij het aanklikken van de groene termen verschijnt de uitleg ervan.

Via de vijf iconen onder in het scherm krijg je antwoord op de volgende vragen:
> Hoe vraag je een veiligheidsmaatregel aan op de signalering?
> Hoe handel je veilig bij gevaarlijke stoffen?
> Hoe ga je veilig om met elektrische voertuigen?
> Waar zet je je voertuig neer, wanneer je niet als eerste aankomt?
> Hoe beveilig je met de motor?

Let op
De Incident Manager bevat minder informatie dan de richtlijn waarop deze gebaseerd is: de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten (2012). Deze richtlijn blijft voor alle situaties leidend.

*Alle genoemde veiligheidsmaatregelen
mogen uitsluitend door IM-hulpverlenersworden getroffen, en uitsluitend met IM-hulpverleningsvoertuigen. Deze voertuigen moeten zijn voorzien van de juiste waarschuwingslichten en voldoende retro-reflecterende striping.